Θέλω ένα απόσπασμα

μεταφορά

Η εταιρία VioTrans είναι ο συνεργάτης σας για τις χερσαίες μεταφορές στην Ευρώπη, τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ. Με  μια πλούσια εμπειρία στην περιοχή των  Βαλκανίων (Ελλάδα, Πρώην Γιουγκοσλαβία) εξασφαλίζουμε αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διεθνές μεταφορές.

Παίρνουμε το εμπόρευμα σας τόσο στο πλαίσιο FTL - Full Truck Load (πλήρες φορτίο φορτηγού) και LTL - Less than Truck Load (Λιγότερο από φορτίο φορτηγού). Όλα τα φορτηγά μας είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και συνθήκες CMR ανεξαρτήτως εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε Πλήρη φορτία φορτηγών (FTL) ή Λιγότερο από φορτίο φορτηγού (LTL) ή σε ειδική μεταφορά.

Μία από τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν είναι η Ευελιξία. Έτσι η εταιρια VioTrans προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες και λύσεις στις μεταφορές, ανάλογα με τις ανάγκες σας

Όλες οι μεταφορές που γίνονται από την εταιρία μας είναι ασφαλισμένες και παρακολουθούνται προσεκτικά από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας το ειδικό σύστημα Track & Trace έτσι ώστε τα χρονοδιαγράμματα να τηρούνται και τα εμπορεύματα που φθάνουν στον προορισμό τους ακριβώς εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Για οποιαδήποτε προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το logistica@viotransgrup.ro ή χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Θέλω Προσφορά.