Acord GDPR

Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, VIO TRANSGRUP SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: formularea unui răspuns la solicitarea dvs, fie că este vorba de o cotație, fie de o aplicare la unul din locurile vacante din cadrul firmei.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru scopurile menționate mai sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a formula un răspuns realist şi care să vă fie de ajutor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai către reprezentanții împuterniciți din cadrul VIO TRANGSRUP.

Conform Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), beneficiaţi de:

  • dreptul de acces,
  • dreptul de intervenţie asupra datelor,
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a vă adresa justiţiei
  • dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor
  • dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la VIO TRANSGRUP.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara țării.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Vă rugăm să ne transmiteți consimțământul sau refuzul dvs, prin bifarea uneia din opțiunile de mai jos, dacă doriţi să primiţi informaţii despre servicii si evenimente, precum și răspuns la solicitările dvs, oferite de VIO TRANSGRUP