Prevederi generale

Site-ul Vio TransGrup disponibil la adresa www.viotransgrup.ro, este detinut de catre Vio TransGrup SRL, societate de drept roman, cu sediul social in Arad, strada IV Zona Industrială Arad Vest, nr. 4, ap. 3A, județ Arad, cp 310491, România inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/1568/2021, avand CUI RO 13476201.

Prin accesarea si utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunostinta si accepta prezentele Termene si conditii.

Daca nu sunteti de acord cu prezentele Termene si conditii sau cu o parte din prezentele Termene si conditii, va rugam sa nu folositi site-ul in niciun fel.

Definitii

Site

www.viotransgrup.ro

Societatea

Vio TransGrup S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Arad, strada IV Zona Industrială Arad Vest, nr. 4, ap. 3A, județ Arad, cp 310491, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/1568/2021, avand CUI RO 13476201.

Utilizatorul/Utilizatorii

Orice utilizator(i) care navigheaza si/sau citeste(sc) si/sau foloseste(sc) Site-ul.

Site-ul VioTransGrup.ro nu permite crearea unui cont de utilizator.

Accesarea Site-ului

Utilizatorii pot accesa Site-ul pur si simplu pentru informare, in acest caz luand la cunostinta de continutul de prezentare aflat pe site, ce poate include informatii despre parteneri, certificarile obtinute de acestia, portofoliul de client,  tipul de servicii prestate precum si informatii privind flota detinuta de entitatile Vio TransGrup.

De asemenea, Utilizatorii pot accesa sectiunea “Contact” de pe Site pentru a trimite diverse mesaje catre Vio TransGrup, insa doar dupa exprimarea acordului expres cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Utilizarea site-ului

Utilizatorul are posibilitatea de a lua la cunostinta despre continutul prezentelor Termene si Conditii de Utilizare prin accesarea rubricii special dedicate in acest sens din cuprinsul site-ului.

Prin acceptarea prezentelor Termene si Conditii, Utilizatorul intelege ca orice alte angajamente ulterioare sau concomitente in legatura cu prezentele Termene si Conditii este inlocuita de prezentele Termene si Conditii. Prezentele Termene si Conditii nu creeaza drepturi pentru terte persoane.

Utilizatorii nu au dreptul:

 • sa acceseze si sa utilizeze Site-ul in scopuri si prin mijloace care sa constituie o utilizare abuziva;
 • sa foloseasca Site-ul intr-o maniera sau sa intreprinda vreo actiune care cauzeaza sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performantei, disponibilitatii sau accesibilitatii Site-ului;
 • sa foloseasca Site-ul in orice maniera care este ilegala, frauduloasa sau prejudiciabila sau in conexiune cu orice activitate ilegala, frauduloasa sau prejudiciabila;
 • sa foloseasca Site-ul pentru a copia, stoca, gazdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care contin (sau sunt in conexiune) cu spyware, virusi de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 • sa conduca orice activitati sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzand, dar fara a se limita la extragerea si recoltarea datelor) cu privire sau in relatie cu Site-ul, fara consimtamantul prealabil si scris al societatii.

Proprietate intelectuala

Vio TransGrup S.R.L. respecta drepturile de proprietate intelectuala ale altora si solicita Utilizatorilor ca si acestia sa se conformeze oricaror drepturi de proprietate intelectuala detinute de aceasta.

Continutul si elementele grafice ale Site-ului, incluzand, dar fara a se limita la intregul continut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, sunt detinute de Vio TransGrup S.R.L.

Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra marcilor si prin alte legi si tratate. Vio TransGup S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuala detinute de catre Partenerii sai comerciali (Clienti) si care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urma. In situatia in care continutul site-ului face referire la clientii partenerilor din cadrul Vio TransGrup, in concret fie la drepturi de proprietate intelectuala ale acestora, fie la activitatile comerciale pe care acestia le desfasoara, produse si servicii etc., partenerii din cadrul Vio TransGrup S.R.L. nu poarta raspunderea asupra acuratetii si legalitatii informatiilor unui astfel de continut, care este pus la dispozitie in integralitate de catre clientii sai, acestia din urma purtand intreaga raspundere legala cu privire la acest continut.

Utilizatorii au obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale partenerilor din cadrul Vio TransGrup precum si ale Clientilor promovati pe Site, prevazute de legislatia in vigoare. Utilizatorilor le este interzis sa foloseasca orice imagine, marca sau semn apartinand partenerilor din cadrul Vio TransGrup  sau tertelor persoane, daca nu au obtinut in prealabil consimtamantul scris al titularilor legali.

Utilizatorii pot vizualiza, descarca si imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restrictiilor mentionate mai jos sau in orice alte clauze din prezentele Termene si Conditii. Orice utilizare a continutului pentru alte scopuri, decat scopul personal, poate fi efectuata numai cu obtinerea in prealabil a consimtamantului scris al apartinatorului si prin indicarea sursei informatiei.

In acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • sa republice materialele de pe Site (incluzand republicarea pe alte site-uri);
 • sa vanda sau sa inchirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site;
 • sa prezinte orice materiale de pe Site in public;
 • sa reproduca, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site in scopuri comerciale;
 • sa redistribuie materialele de pe Site, cu exceptia continutului specific sau facut expres disponibil pentru redistribuire.

Cererile pentru folosirea continutului Site-ului pentru alte scopuri decat cel personal, pot fi adresate la adresa Arad, Zona Industriala N-V, str. IV, nr. 4, jud. Arad, Romania, sau prin e-mail office@viotransgrup.ro

Aceste Termene si Conditii nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la continutul detinut de alte persoane si publicat pe Site, la marcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuala detinute de partenerii din grupul International Alexander Holding.

Avand in vedere faptul ca Vio TransGrup S.R.L. doreste imbunatatirea experientei Utilizatorilor pe Site, aceasta incurajeaza opiniile si sugestiile; totusi, proprietarul site-ului poate folosi comentariile sau sugestiile fara niciun fel de obligatie fata de Utilizatori.

Renuntari si cesiuni

Nicio situatie in care Vio TransGrup S.R.L. nu actioneaza de indata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretata ca o renuntare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Daca o prevedere din prezentele Termene si Conditii se va dovedi nevalida sau fara efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, ramanand in vigoare si pe deplin valide, fiind interpretate in sensul cel mai extins permis de lege.

In cazul de mai sus, prevederea nevalida sau fara efect va fi inlocuita printr-o alta, acceptabila din punct de vedere legal, si care sa produca efecte juridice cat mai apropiate de intentia proprietarului site-ului. Cele de mai sus se aplica si in cazul omisiunilor.

Vio TransGrup S.R.L. isi poate ceda drepturile catre oricare dintre partenerii grupului Vio TransGrup.

Limitarea raspunderii

Vio TransGrup S.R.L. pune la dispozitie Site-ul ca atare, cu toate viciile si astfel cum acesta este disponibil, fara vreo garantie expresa sau implicita. De asemenea, societatea nu garanteaza ca rezultatul care poate fi obtinut din utilizarea site-ului va fi efectiv, sigur sau precis sa ca va intruni cerintele utilizatorului.

Societatea nu garanteaza ca Site-ul va fi disponibil in mod constant. Daca sunt necesare lucrari de intretinere si Site-ul nu este disponibil pentru motive de intretinere, Vio TransGrup S.R.L. va informa Utilizatorii la momentul accesarii Site-ului.

Proprietarul site-ului nu va fi raspunzator pentru caderi de internet/retea si, in special, pentru caderi din cauza carora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultati tehnice sau de alta natura care se regasesc in afara sferei de influenta a proprietarului, de ex. forta majora, culpa tertelor persoane.

Vio TransGrup S.R.L. sau vreun partener din cadrul Vio TransGrup nu raspunde pentru datele personale inexacte si/sau neadevarate furnizate de Utilizatori, in special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparenta varstei minime de 18 ani, in vederea accesarii rubricii “Contact” de pe site.

Utilizatorul intelege faptul ca proprietarul site-ului nu are control si nici obligatia de a actiona cu privire la:

 • continutul care este accesat de catre Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • efectul continutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • interpretarea sau utilizarea de catre Utilizator a continutului Site-ului;
 • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesarii continutului Site-ului;
 • continutul sau acuratetea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decenta materialelor/informatiilor care se regasesc pe link-urile care trimit catre alte site-uri, de politica de confidentialitate si de regulamentul de termene si conditiile practicate de acestia. Se recomanda consultarea in prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest Site;
 • prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului.
  • Vio TransGrup S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna indirecta, speciala, incidentala care rezulta din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
 • Utilizatorul intelege ca Vio TransGrup S.R.L. nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene si Conditii.
 • Utilizatorul intelege ca imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu.

Drept aplicabil in instanta competenta

Aceste Termene si Conditii sunt guvernate si interpretate in conformitate cu dreptul roman.

Se va incerca in prealabil rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prezentele Termene si Conditii, pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre Utilizator. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi adresata spre solutionare instantei romane competente.

Modificari ale Termenelor si Conditiilor

Prezentul regulament de Termene si Conditii a fost actualizat la 03.01.2022.

Vio TransGrup S.R.L. isi rezerva dreptul de a revizui si actualiza aceast regulament de Termene si Conditii, in orice moment.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrarii in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte.